Tafelwein: Най-малко 10.6 градуса KMW.*)
Landwein: Най-малко 14 градуса KMW. Класифицира се като Tafelwein. Трябва да се посочва лозаро-винарския район като произход.

Qualitätswein: Най-малко 15 градуса KMW; произход: лозаро-винарски район. Към гроздето трябва да се добави захар (по време на процеса на ферментация) до 19 KMW за белите и 20 KMW за червените вина.

Kabinett(wein): Най-малко 17 градуса KMW; Произход: лозаро-винарски район. Класифицира се като Qualitatswein, но към гроздето не може да се добавя захар. Алкохолно съдържание максимум 13% Vol.; остатъчна захар макс. 9 g/l.

Pradikätsweine (Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese) не трябва да се добавя захар. Произход: лозаро-винарски район. Добавянето на гроздова шира за подслаждане (метод използван в Германия) не се позволява от Австрийския закон. Вината Spätlese могат да се продават след 1 март, а другите Prädikat вина – след 1 май.

След Ауслезе, гроздовият материал трябва да съдържа нарастваща част презряло грозде, благородно изгнили или сушени ягодови плодове.

Spätlese: Най-малко 19 KMW.
Auslese: Най-малко 21 KMW.
Beerenauslese(ВА): Най-малко 25 KMW.
Eiswein: Най-малко 25 KMW; Гроздовете замръзват върху лозата преди да бъдат обрани (като по този начин се концентрира ширата в гроздето, докато ледът и замръзналите люспи остават в пресата).
Strohwein: Най-малко 25 KMW; произвежда се от ягодови плодове, които са били изсушени на въздух в продължение най-малко на три месеца върху сламени или тръстикови рогозки.
Ausbruch: Най-малко 27 KMW.
Trockenbeerenauslese (ТВА): Най-малко 30 KMW.

ВКУСОВИ ИНДИКАТОРИ – ОСТАТЪЧНА ЗАХАР НА ЛИТЪР (RZ/l)
Trocken (Сухо): до 9 g RZ/l, ако няма повече от 2 g/l разлика между захар и киселинност. Например: вино с остатъчна захар 8 g/l трябва да има най-малко 6 g/l киселинност, за да може да се класифицира като сухо.
Halbtrocken (Полусухо): до 12 g RZ/l.
Lieblich (Полусладко): до 45 g RZ/l.
Süβ (Сладко): над 45 g RZ/l.

ТАБЛИЦА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА ТЕГЛО НА ЗАХАРНА ШИРА

Öchsle KMW Beaumé Öchsle KMW Beaumé
73 15,0 9,8 105 21,0 13,7
84 17,1 11,2 127 25,0 16,3
94 19,0 12,4

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗА АВСТРИЯ

Bergwein е вино, произведено в лозя с наклон над 26%, или в терасирани лозя.

Reserve: зреене в продължение на поне 12 месеца за червени и четири месеца – за бели вина.

Асоциацията на производителите “Vinea Wachau” е създала специални категории за сухи вина от Вахау. Не се позволява добавяне на захар, ако се използват следните категории:

Steinfeder: леко вино с до 11% алкохол.
Federspiel: най-малко 17 KMW, алкохол до 12,5% vol.
Smaragd: над 18,2 KMW.

Меню